2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập trang web Azota: azota.vn, chọn Đăng ký.
  • Chọn Tôi là học sinh.
  • Điền họ tên, SĐT và đặt mật khẩu tài khoản.
  • Nhấn HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập trang web Azota: azota.vn, chọn Đăng ký.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Truy cập trang web Azota: azota.vn, chọn Đăng ký

Bước 2: Chọn Tôi là học sinh.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Chọn Tôi là học sinh

Bước 3: Điền họ tên, SĐT và đặt mật khẩu tài khoản.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Điền họ tên, SĐT và đặt mật khẩu tài khoản

Bước 4: Nhấn HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Nhấn HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ

Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập trang web Azota: azota.vn, chọn Đăng ký.
  • Chọn Tôi là học sinh.
  • Điền họ tên, SĐT và đặt mật khẩu tài khoản > Nhấn ĐĂNG KÝ.
  • Nhập SĐT > Chọn TIẾP TỤC để nhập OTP là tạo tài khoản Azota cho học sinh thành công.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập trang web Azota: azota.vn, chọn Đăng ký.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Nhấn Đăng ký

Bước 2: Chọn Tôi là học sinh.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Chọn Tôi là học sinh

Bước 3: Điền họ tên, SĐT và đặt mật khẩu tài khoản > Nhấn ĐĂNG KÝ. (Có thể bỏ qua bước điền Email)

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Điền họ tên, SĐT và đặt mật khẩu tài khoản > Nhấn ĐĂNG KÝ

Bước 4: Nhập SĐT > Chọn TIẾP TỤC để nhập OTP là tạo tài khoản Azota cho học sinh thành công.

2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản

Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách tạo, đăng ký tài khoản Azota cho học sinh cực đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

 


Cập nhật tin tức game mobile, game online mỗi ngày.

Leave a Reply