2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Hướng dẫn nhanh

  • Mở trang Fanpage Facebook của bạn > Chọn bài viết mà bạn muốn thêm ảnh vào bài viết > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
  • Chọn Chỉnh sửa bài viết.
  • Chọn biểu tượng ảnh.
  • Chọn Ảnh/Video.
  • Chọn ảnh bạn muốn thêm vào bài viết > Chọn Xong.
  • Chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở trang Fanpage Facebook của bạn > Chọn bài viết mà bạn muốn thêm ảnh vào bài viết > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn bài viết mà bạn muốn thêm ảnh vào bài viết > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa bài viết.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Chỉnh sửa bài viết

Bước 3: Chọn biểu tượng ảnh để thêm ảnh/video mới vào bài viết.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn biểu tượng ảnh để thêm ảnh/video mới vào bài viết

Trong trường hợp bài viết đã có sẵn ảnh, để xóa ảnh cũ và đổi ảnh mới bạn chỉ cần nhấn vào ảnh > Chọn biểu tượng dấu X ở góc trên bên phải ảnh muốn xóa > Chọn Xong.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Nhấn vào ảnh > Chọn biểu tượng dấu X > Chọn Xong

Chọn Thêm để thêm ảnh/video mới.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Thêm để thêm ảnh/video mới

Bước 4: Chọn Ảnh/Video. Hoặc bạn có thể chọn biểu tượng camera và chụp ảnh/quay video mới để thêm vào bài viết.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Ảnh/Video

Bước 5: Chọn ảnh bạn muốn thêm vào bài viết > Chọn Xong.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn ảnh bạn muốn thêm vào bài viết > Chọn Xong

Bước 6: Chọn Lưu.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Lưu

Hướng dẫn nhanh

  • Mở trang Fanpage Facebook của bạn > Chọn bài viết mà bạn muốn thêm ảnh vào bài viết > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Chỉnh sửa bài viết.
  • Chọn biểu tượng ảnh tại mục Thêm vào bài viết.
  • Chọn ảnh bạn muốn thêm vào bài viết > Chọn Mở.
  • Chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở trang Fanpage Facebook của bạn > Chọn bài viết mà bạn muốn thêm ảnh vào bài viết > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết > Chọn Chỉnh sửa bài viết.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Chỉnh sửa bài viết

Bước 2: Chọn biểu tượng ảnh tại mục Thêm vào bài viết để thêm ảnh vào bài viết trên Fanpage.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn biểu tượng ảnh tại mục Thêm vào bài viết

Trong trường hợp bài viết đã có sẵn ảnh, để xóa ảnh cũ và thêm ảnh mới, bạn chỉ cần chọn Chỉnh sửa tất cả.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Chỉnh sửa tất cả

Chọn biểu tượng dấu X ở góc trên bên phải ảnh mà bạn muốn xóa.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn biểu tượng dấu X ở góc trên bên phải ảnh mà bạn muốn xóa

Chọn Thêm ảnh/video để thêm ảnh/video mới.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Thêm ảnh/video để thêm ảnh/video mới

Bước 3: Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn thêm vào bài viết > Chọn Mở.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn thêm vào bài viết > Chọn Mở

Bước 4: Chọn Lưu.

2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook

Chọn Lưu

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách thêm ảnh vào bài viết đã đăng trên Fanpage Facebook. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Theo:Tin Game Hot

Leave a Reply