Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

 • Mở ứng dụng TikTok, chọn Hồ sơ > Chọn hình tượng 3 dấu gạch.
 • Chọn Vận hành tài khoản.
 • Chọn Số Smartphone.
 • Nhập số Smartphone vào khung > Chọn Gửi mã.
 • Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn.
 • Chọn Chuyển đổi tài khoản.
 • Chọn Thêm tài khoản.
 • Chọn Sử dụng số Smartphone hoặc email.
 • Thay đổi ngày tháng năm sinh trên TikTok > Chọn Tiếp.
 • Nhập lại số Smartphone đã thêm trước đó > Chọn Gửi mã.
 • Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn.

Bước 1: Mở ứng dụng TikTok, chọn Hồ sơ > Chọn hình tượng 3 dấu gạch.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Mở ứng dụng TikTok, chọn Hồ sơ > Chọn hình tượng 3 dấu gạch

Bước 2: Chọn Vận hành tài khoản.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Chọn Vận hành tài khoản

Bước 3: Chọn Số Smartphone.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Chọn Số Smartphone

Bước 4: Nhập số Smartphone vào khung > Chọn Gửi mã.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Nhập số Smartphone vào khung > Chọn Gửi mã

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn

Bước 6: Chọn Chuyển đổi tài khoản.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Chọn Chuyển đổi tài khoản

Bước 7: Chọn Thêm tài khoản.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Chọn Thêm tài khoản

Bước 8: Chọn Sử dụng số Smartphone hoặc email.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Chọn Sử dụng số Smartphone hoặc email

Bước 9: Thay đổi ngày tháng năm sinh trên TikTok > Chọn Tiếp.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Thay đổi ngày tháng năm sinh trên TikTok > Chọn Tiếp

Bước 10: Nhập lại số Smartphone đã thêm trước đó > Chọn Gửi mã.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Nhập lại số Smartphone đã thêm trước đó > Chọn Gửi mã

Bước 11: Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn.

Cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn

Nội dung bài viết trên đã hướng dẫn cho chúng ta cách thay đổi tuổi, ngày tháng năm sinh trên TikTok cực dễ. Nếu như bạn thấy hữu ích thì hãy share với đồng chí và hãy nhờ rằng để lại comment phía dưới nhé!

 


Update tin tức game mobile, game trực tuyến mỗi ngày.

Leave a Reply