Cách xem bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Cách xem phiên bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ tiên tiến nhất

 • Vùng xanh: Là những vùng an toàn và đáng tin cậy, không tồn tại dịch.
 • Vùng vàng: Là vùng nguy hại, vùng có kĩ năng lây nhiễm Covid-19 lớn. Gồm những nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh…
 • Vùng da cam: Là vùng nguy hại cao.
 • Vùng đỏ: Là khu vực nguy hại rất cao. Ví dụ như khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly.

Lợi ích:

 • Xem được khu vực nào là vùng xanh (an toàn và đáng tin cậy), vùng đỏ (nguy hại cao) dịch Covid-19.
 • Chủ động thâu tóm tình hình dịch bệnh những khu vực.
 • Có kế hoạch dịch chuyển phải chăng, tránh đi vào vùng có nguy hại cao Covid-19.
 • Chủ động khai báo y tế khi đi xuống đường, khi đã đến những khu vực khác.

 • Truy vấn liên kết nguyco.antoancovid.vn
 • Kéo xuống mục Danh sách những tỉnh có nguy hại từ cao đến thấp và chọn …nhấn để xem thêm.
 • Bấm chọn Cao Bằng để xem vùng xanh, xùng đỏ những vùng trong tỉnh.
 • Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin cụ thể những xã trong huyện.
 • Bấm chọn vùng cấp Xã trên phiên bản đồ để xem cụ thể hơn tới những xã.
 • Bấm chọn vùng cấp thôn trên phiên bản đồ để xem cụ thể hơn tới những thôn.

Bước 1: Truy vấn liên kết nguyco.antoancovid.vn

Bước 2: Kéo xuống mục Danh sách những tỉnh có nguy hại từ cao đến thấp và chọn …nhấn để xem thêm.

Cách xem bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Kéo xuống mục Danh sách những tỉnh có nguy hại từ cao đến thấp và chọn …nhấn để xem thêm

Bước 3: Bấm chọn Cao Bằng để xem vùng xanh, xùng đỏ những vùng trong tỉnh.

Cách xem bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Bấm chọn Cao Bằng để xem vùng xanh, xùng đỏ những vùng trong tỉnh

Bước 4: Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin cụ thể những xã trong huyện.

Cách xem bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin cụ thể những xã trong huyện

Bước 5: Bấm chọn vùng cấp Xã trên phiên bản đồ để xem cụ thể hơn tới những xã.

Cách xem bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Bấm chọn vùng cấp Xã trên phiên bản đồ để xem cụ thể hơn tới những xã

Bước 6: Bấm chọn vùng cấp thôn trên phiên bản đồ để xem cụ thể hơn tới những thôn.

Cách xem bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Bấm chọn vùng cấp thôn trên phiên bản đồ để xem cụ thể hơn tới những thôn

Nội dung bài viết trên đấy là cách xem phiên bản đồ Covid-19 Cao Bằng vùng xanh vùng đỏ tiên tiến nhất để thưởng xuyên update những thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Cao Bằng. Chúc bạn thành công!

 


Update tin tức game mobile, game trực tuyến mỗi ngày.

Leave a Reply