Game Di Động

Hướng dẫn nạp game Hoa Kiếm nhanh chóng và dễ dàng

Giới thiệu

Một số mẫu điện thoại thích hợp để chơi game Hoa Kiếm đang được bán tại kenhgamethu.com.

I. Cách nạp Thóc

1. Hướng dẫn nhanh

Để nạp game Hoa Kiếm Mobile, bạn có thể truy cập trang Nạp thóc Funtap, đăng nhập và chọn gói nạp sau đó tiến hành thanh toán.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang Nạp thóc Funtap và đăng nhập tài khoản game của bạn.
nạp thóc bước 1

Bước 2: Chọn gói nạp bạn muốn.
nạp thóc bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán.
nạp thóc bước 3

II. Hướng dẫn nạp game Hoa Kiếm Mobile

1. Hướng dẫn nhanh

Để nạp game Hoa Kiếm Mobile, bạn hãy truy cập game và chọn vào Tài khoản cá nhân, sau đó chọn Nạp và tiến hành thanh toán.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi truy cập game Hoa Kiếm Mobile, hãy chọn vào góc trên cùng bên trái màn hình để vào tài khoản cá nhân.
Nạp Hoa Kiếm Mobile 1

Bước 2: Chọn vào dấu cộng phía trên màn hình để vào nạp game.
Nạp Hoa Kiếm Mobile bước 2

Bước 3: Chọn gói bạn muốn nạp.
Nạp Hoa Kiếm Mobile bước 3

Bước 4: Tiến hành thanh toán.
Nạp Hoa Kiếm Mobile bước 4

III. 6 phương thức nạp thẻ Hoa Kiếm Mobile

1. Nạp bằng thẻ Funcard

Mệnh giá thẻ Giá bán tại TGDĐ
100.000 98.000
200.000 194.000
500.000 490.000
1.000.000 980.000
2.000.000 1.960.000

1.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng thẻ Funcard, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán Funcard, nhập thông tin thẻ và tiến hành thanh toán.

1.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Funcard và nhập thông tin thẻ, sau đó chọn Thanh toán.
funcard bước 3

Bước 4: Nhập thông tin thẻ Funcard và chọn Thanh toán.
funcard bước 4

2. Nạp bằng Tài khoản thóc

2.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng Tài khoản thóc, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán Tài khoản thóc và tiến hành thanh toán.

2.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán tài khoản thóc.
thoc bước 3

Bước 4: Thanh toán.
tài khoản thóc bước 4

3. Nạp bằng ví 9Pay

3.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng ví 9Pay, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán ví 9Pay và tiến hành thanh toán.

3.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán ví 9Pay.
ví 9pay

Bước 4: Thanh toán.
ví 9 pay bước 4

4. Nạp bằng thẻ ngân hàng ATM

4.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng thẻ ngân hàng ATM, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán ATM và tiến hành thanh toán.

4.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán ATM.
atm bước 3

Bước 4: Thanh toán.
atm bước 4

5. Nạp bằng thẻ tín dụng

5.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng thẻ tín dụng, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán Thẻ tín dụng và tiến hành thanh toán.

5.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Thẻ tín dụng.
visa bước 3

Bước 4: Thanh toán.
visa bước 4

6. Nạp bằng FunCoin

6.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng FunCoin, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán Funcoin và tiến hành thanh toán.

6.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Funcoin.
Funcoin bước 3

Bước 4: Thanh toán.
Funcoin bước 4

7. Nạp bằng ví MOMO

7.1 Hướng dẫn nhanh

Để nạp bằng ví MOMO, hãy truy cập trang Nạp game Hoa Kiếm Mobile, đăng nhập tài khoản game, chọn gói nạp, chọn phương thức thanh toán ví Momo và tiến hành thanh toán.

7.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang nạp game Hoa Kiếm Mobile và đăng nhập tài khoản game của bạn.
Phương thức khác bước 1

Bước 2: Chọn gói bạn muốn nạp.
Phương thức khác bước 2

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Momo.
Momo bước 3

Bước 4: Thanh toán.
Momo bước 4

Trên đây là hướng dẫn cách nạp game Hoa Kiếm nhanh chóng và dễ dàng. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn thăng cấp nhanh hơn và sở hữu những vật phẩm cao cấp trong game Hoa Kiếm Mobile. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại lời nhắn và đừng quên chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn.

Related Articles

Back to top button